Information med anledning av covid-19

Med anledning av myndigheternas restriktioner i
samband med Covid-19(Coronaviruset) pandemin kommer årets arrangemang vara
anpassat till de restriktioner som gäller angående smittspridning av Covid-19.
Det kan komma att innebära att ledare eller publik inte är tillåtna inom avlyst
område eller på arenan samt att inga vindskydd får sättas. I dagsläget vet vi
inte vilka restriktioner som kommer att gälla på tävlingsdagen. Vi planerar att
genomföra arrangemanget om gränsen för minst 8 personer gäller.

Alla deltagare är ansvariga för att hjälpa till
att begränsa risken för spridning av Covid-19

samt att följa krav och intentioner i SOFT:s
riktlinjer. Vid minsta tveksamhet om ditt hälsotillstånd på tävlingsdagen,
stanna hemma. Handsprit kommer att finnas utplacerad på ett flertal ställen.